Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Budowa uziomów fundamentowych sztucznych

4.9.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Uziom fundamentowy sztuczny jest to uziom wykonany w fundamencie betonowym lub wykonanym z cegieł w postaci stalowych prętów lub taśm wykorzystywanych tylko do celów uziemieniowych.

Wykonanie uziomu fundamentowego sztucznego w czasie budowy obiektu budowlanego jest najlepszym rozwiązaniem, aby otrzymać dobry uziom:

1) nie wymaga on dodatkowych prac ziemnych;

2) jest budowany na głębokości, która ogólnie pozwala na pominięcie wpływu sezonowych warunków pogodowych;

3) zapewnia dobry styk z ziemią;

4) pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni budowlanych i daje najmniejszą wartość rezystancji uziemienia, która może być uzyskana na tej powierzchni;

5) może być wykorzystany od początku wznoszonego obiektu budowlanego, jako uziom dla instalacji placu budowy.

Zaleca się wzajemne łączenie uziomu fundamentowego i stalowego zbrojenia żelbetowych konstrukcji z wyjątkiem betonu sprężonego. Połączenia te pozwalają z jednej strony obniżyć całkowitą rezystancję uziemienia części przewodzących obcych, a z drugiej strony zapewniają wyrównanie potencjału wszystkich dostępnych części przewodzących i części przewodzących jednocześnie dostępnych.

Wykonując uziomy fundamentowe sztuczne, należy wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:

1) konfigurację uziomu,

2) parametry stalowych elementów zatapianych w betonie,

3) miejsce i sposób zatapiania stalowych elementów uziomu w fundamencie,

4) wykonanie połączeń elementów uziomu oraz uziomu z przewodami uziomowymi,

5) wykonanie przewodów uziomowych oraz głównej szyny uziemiającej.

Uziomy fundamentowe mogą być wykonane z:

1) taśm stalowych lub

2) drutów stalowych lub

3) drutów miedzianych.

Jako uziomy fundamentowe sztuczne powinny być wykorzystane co najmniej zewnętrzne fundamenty ścian budynku, tworząc w ten sposób zamknięty kontur (Rys. 1). Dla budynków zajmujących teren o powierzchni większej niż (20 × 20) m celowe jest wykorzystanie również fundamentów ścian wewnętrznych. Wraz z uziomami fundamentów ścian zewnętrznych utworzą one wtedy kratę o oczkach nie większych niż (20 × 20) m.

Rys. 1. Przykładowy przekrój poziomy ławy fundamentowej z uziomem sztucznym

Jeżeli powierzchnia obrysu budynku jest większa niż 400 m2, celowe jest umieszczenie metalowych elementów również w fundamentach ścian wewnętrznych budynku.

Sposób przygotowania ławy fundamentowej do pracy jako sztuczny uziom zależy od rodzaju tej ławy. Najmniej zabiegów w przygotowaniu do celów uziemienia wymaga ława betonowa. Umieszczenie w takiej ławie stalowego pręta lub płaskownika o odpowiednich wymiarach umożliwia wykorzystanie jej do celów uziemień. Szerokość tych ław jest sprawą drugorzędną z punktu widzenia wykorzystania ich do celów uziemienia.

W czasie wykonywania uziomu sztucznego (Rys. 2) należy:

1) elementy stalowe mocować tak, aby przy wylewaniu

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.