Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Pomiary i próby instalacji elektrycznych

3.10.2013, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji.

Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:

 1. 1) spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,
 2. 2) spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych,
 3. 3) nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana,
 4. 4) są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:

 1. 1) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,
 2. 2) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
 3. 3) sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,
 4. 4) pomiar rezystancji ścian i podłóg,
 5. 5) pomiar rezystancji izolacji kabla,
 6. 6) pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu,
 7. 7) pomiar prądów upływowych,
 8. 8) sprawdzenie biegunowości,
 9. 9) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
 10. 10) sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej,
 11. 11) przeprowadzenie prób działania,
 12. 12) sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.

Protokoły z przeprowadzonych badań odbiorczych

Każde badanie odbiorcze lub okresowe instalacji elektrycznej powinno być zakończone protokółem z przeprowadzonych oględzin, pomiarów i prób.

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.